Dobry chrześcijanin gdy otrzyma policzek nastawia drugi. Do pocałunku. Rutkowska
Page Designed by Tmaxwell